دانلود آهنگ آی گلادیاتورهای پارک وی محسن نامجو

جمعه - 11 نوامبر 2022
دانلود آهنگ آی گلادیاتورهای پارک وی محسن نامجو

هم اکنون از یازده موزیک♪ دانلود اهنگ آی گلادیاتورهای پارک وی با صدای محسن نامجو به همراه تکست و بهترین کیفیت 🎝

Download Old Music BY : MHSN NAMJV | AY GLADYATVRHAY PARK VY With Text And 2 Quality 320 And 128 On 11Music.ir

امان از دستت ای مقام معظم برتری 🎝❥

مقام از دستت ای امان معظم که مقام از تو بر آید از دستت

دستت! 🎝❥

فغان از تو بر آید ای مقام که امان تو می دهی

نمی دانم مربوط به کدام موسیقی مقامی هستی 🎝❥

چه کس تو را ساخته؟ کیان نواخته اند؟

خود من مربوط به کدام موسیقم که مقامی نیست آن 🎝❥

که مقامی نیست مرا در کوی قائم مقامان جهان

ای برهم رساننده ی دو خط حتی موازی 🎝❥

که هیچ کس را چون تو خداوند نکرده است نزدیکی

نزدیکی! 🎝❥

گویند حکایت به این جا رسید که فرزندانش سوراخ سنبه های تمام راز آلودگیش را عیان کرده اند

امان از دستشان 🎝❥

گویند بریده است و از همه بریده، صد و بیست و چهار هزار زن خویش را طلاق داده که عشق پیریش تو بودی و آن جیر پماران

امان از دستت 🎝❥

گویند فرزندانش همه تباه شده اند و خلاف میکنند و تو را برگزیده است برای روزهای پیریش

برای روزهای پیریت تا در آغوش هم به حال دشمن گریه کنید 🎝❥

چه راز آمیز ترینی است نزدیکی های او با تو و عشق انسانی تو به توهم یک همسر

چه رازآمیز! 🎝❥

تو کدبانوترین زن خداوندی

آن چنان که برایت محمد را نیز حتی طلاق داد 🎝❥

و آن فرزندان که از شکم تو زاده اند همه ماده اند

مادگانی چون من 🎝❥

سهم ارث ما نیم است و باید چون تو خانه دار شویم

به امید آنکه خداوند شبی از شبها به بالین تک تکمان بغلتد 🎝❥

خود من از آن دخترانم

از آن مادگان بی مقام که بی مربوط هستم به هر نوع موسیق چون تو ای مادرم 🎝❥

سرورم

مقام معظم سروری 🎝❥

نمیدانم کدام ژن در من نفوذ کرد که شوهرت یا توهمش هیچگاه به بسترم نیامد

من عاشق فرزندان خلافکار تباه شده بودم از همان زمان خودم نیز 🎝❥

آخر شوهرت مرا باکره گذاشت

دیدی؟ 🎝❥

که چیزی از این غمینتر نیست

چیزی غمینتر از بی پناهی پیوند معصومانه ی تو و شوهر پیرت 🎝❥

و چیزی غمینتر از خوشبختی ناب آنان که نامشان را دشمن تر از حتی نام من به یاد داری

و لذتی شهوانیست در تلفظت از آن عیان 🎝❥

دشمن حتی نیم نگاهی هم به من و تو نمی اندازد

و چیزی غمینتر از این هم حتی 🎝❥

و چیزی غمینتر از آهنگ آمرف تو

ای مقام! ای معظم! ای رهبری! 🎝❥

معونت از آن‌ توست

آه، الهاکم التکاثر 🎝❥

معونت از آن‌ توست

آه، الهاکم التکاثر 🎝❥

که آوخ میچکد از چشمم

‌ز شر این همه هیاهوی علیل 🎝❥

چه ماراست بس؟

چه ماراست بس؟ 🎝❥

چه این دویدن و بلعیدن ماراست پس؟

معونت از آن‌ توست 🎝❥

آاااه، الهاکم التکاثر

حتی رنج 🎝❥

حتی زرتم المقابر

حتی حضور بی‌ غش 🎝❥

آی گلادیاتورهای پارک وی

آی صف ساکن آهن 🎝❥

چیدمان حسرت

نیزه ‌ها بردار، که دم غروب است 🎝❥

جا نماند خود نمای کسی‌ ‌ز پارک، ز وی

نیزه‌ ها بگذار، که دم غروب است 🎝❥

جا نماند خود نماز کسی‌ ‌ز جوانمرد قصاب، ‌ز شهر ری

معونت از آن‌ توست 🎝❥

آه، الهاکم التکاثر

آی گلادیاتورها بتازید بر جرس 🎝❥

آی گلادیاتورها برینید بر ارس

آی گلادیاتورها بتازید بر جرس 🎝❥

آی گلادیاتورها برینید بر ارس

آی گلادیاتورها بخندید بر صفا 🎝❥

آی گلادیاتورها بگریید بر درد ها

آی گلادیاتورها بیفتید روی زن 🎝❥

آی گلادیاتورها بپوشید موی زن

آی گلادیاتورها ببلعید هفت من 🎝❥

آی گلادیاتورها بغرید روی هم

آی گلادیاتورها بپیچیید جلوی هم 🎝❥

آی گلادیاتورها فرعیه در برین

آی گلادیاتورها شرعیه در بیارین 🎝❥

آی گلادیاتورها سمیه پخش کنین

آی گلادیاتورها هرویینه تخس کنین 🎝❥

آی گلادیاتورها بتازید بر جرس

آی گلادیاتورها برینید بر ارس 🎝❥

آی گلادیاتورها بخندید بر صف ها

آی گلادیاتورها بگریید بر در ها 🎝❥

آی گلادیاتورها بیفتید روی زن

آی گلادیاتورها بپوشید موی زن 🎝❥

آی گلادیاتورها ببلعید هفت من

آی گلادیاتورها بغرید روی هم 🎝❥

آی گلادیاتورها بپیچیید جلوی هم

آی گلادیاتورها فرعیه در برین 🎝❥

آی گلادیاتورها شرعیه در بیارین

آی گلادیاتورها سمیه پخش کنین 🎝❥

آی گلادیاتورها هرویینه تخس کنین

🎝❥

🎝❥

امان از دستت ای مقام معظم برتری 🎝❥

مقام از دستت ای امان معظم که مقام از تو بر آید از دستت

دستت! 🎝❥

فغان از تو بر آید ای مقام که امان تو می دهی

نمی دانم مربوط به کدام موسیقی مقامی هستی 🎝❥

چه کس تو را ساخته؟ کیان نواخته اند؟

خود من مربوط به کدام موسیقم که مقامی نیست آن 🎝❥

که مقامی نیست مرا در کوی قائم مقامان جهان

ای برهم رساننده ی دو خط حتی موازی 🎝❥

که هیچ کس را چون تو خداوند نکرده است نزدیکی

نزدیکی! 🎝❥

گویند حکایت به این جا رسید که فرزندانش سوراخ سنبه های تمام راز آلودگیش را عیان کرده اند

امان از دستشان 🎝❥

گویند بریده است و از همه بریده، صد و بیست و چهار هزار زن خویش را طلاق داده که عشق پیریش تو بودی و آن جیر پماران

امان از دستت 🎝❥

گویند فرزندانش همه تباه شده اند و خلاف میکنند و تو را برگزیده است برای روزهای پیریش

برای روزهای پیریت تا در آغوش هم به حال دشمن گریه کنید 🎝❥

چه راز آمیز ترینی است نزدیکی های او با تو و عشق انسانی تو به توهم یک همسر

چه رازآمیز! 🎝❥

تو کدبانوترین زن خداوندی

آن چنان که برایت محمد را نیز حتی طلاق داد 🎝❥

و آن فرزندان که از شکم تو زاده اند همه ماده اند

مادگانی چون من 🎝❥

سهم ارث ما نیم است و باید چون تو خانه دار شویم

به امید آنکه خداوند شبی از شبها به بالین تک تکمان بغلتد 🎝❥

خود من از آن دخترانم

از آن مادگان بی مقام که بی مربوط هستم به هر نوع موسیق چون تو ای مادرم 🎝❥

سرورم

مقام معظم سروری 🎝❥

نمیدانم کدام ژن در من نفوذ کرد که شوهرت یا توهمش هیچگاه به بسترم نیامد

من عاشق فرزندان خلافکار تباه شده بودم از همان زمان خودم نیز 🎝❥

آخر شوهرت مرا باکره گذاشت

دیدی؟ 🎝❥

که چیزی از این غمینتر نیست

چیزی غمینتر از بی پناهی پیوند معصومانه ی تو و شوهر پیرت 🎝❥

و چیزی غمینتر از خوشبختی ناب آنان که نامشان را دشمن تر از حتی نام من به یاد داری

و لذتی شهوانیست در تلفظت از آن عیان 🎝❥

دشمن حتی نیم نگاهی هم به من و تو نمی اندازد

و چیزی غمینتر از این هم حتی 🎝❥

و چیزی غمینتر از آهنگ آمرف تو

ای مقام! ای معظم! ای رهبری! 🎝❥

معونت از آن‌ توست

آه، الهاکم التکاثر 🎝❥

معونت از آن‌ توست

آه، الهاکم التکاثر 🎝❥

که آوخ میچکد از چشمم

‌ز شر این همه هیاهوی علیل 🎝❥

چه ماراست بس؟

چه ماراست بس؟ 🎝❥

چه این دویدن و بلعیدن ماراست پس؟

معونت از آن‌ توست 🎝❥

آاااه، الهاکم التکاثر

حتی رنج 🎝❥

حتی زرتم المقابر

حتی حضور بی‌ غش 🎝❥

آی گلادیاتورهای پارک وی

آی صف ساکن آهن 🎝❥

چیدمان حسرت

نیزه ‌ها بردار، که دم غروب است 🎝❥

جا نماند خود نمای کسی‌ ‌ز پارک، ز وی

نیزه‌ ها بگذار، که دم غروب است 🎝❥

جا نماند خود نماز کسی‌ ‌ز جوانمرد قصاب، ‌ز شهر ری

معونت از آن‌ توست 🎝❥

آه، الهاکم التکاثر

آی گلادیاتورها بتازید بر جرس 🎝❥

آی گلادیاتورها برینید بر ارس

آی گلادیاتورها بتازید بر جرس 🎝❥

آی گلادیاتورها برینید بر ارس

آی گلادیاتورها بخندید بر صفا 🎝❥

آی گلادیاتورها بگریید بر درد ها

آی گلادیاتورها بیفتید روی زن 🎝❥

آی گلادیاتورها بپوشید موی زن

آی گلادیاتورها ببلعید هفت من 🎝❥

آی گلادیاتورها بغرید روی هم

آی گلادیاتورها بپیچیید جلوی هم 🎝❥

آی گلادیاتورها فرعیه در برین

آی گلادیاتورها شرعیه در بیارین 🎝❥

آی گلادیاتورها سمیه پخش کنین

آی گلادیاتورها هرویینه تخس کنین 🎝❥

آی گلادیاتورها بتازید بر جرس

آی گلادیاتورها برینید بر ارس 🎝❥

آی گلادیاتورها بخندید بر صف ها

آی گلادیاتورها بگریید بر در ها 🎝❥

آی گلادیاتورها بیفتید روی زن

آی گلادیاتورها بپوشید موی زن 🎝❥

آی گلادیاتورها ببلعید هفت من

آی گلادیاتورها بغرید روی هم 🎝❥

آی گلادیاتورها بپیچیید جلوی هم

آی گلادیاتورها فرعیه در برین 🎝❥

آی گلادیاتورها شرعیه در بیارین

آی گلادیاتورها سمیه پخش کنین 🎝❥

آی گلادیاتورها هرویینه تخس کنین

🎝❥

🎝❥

پخش آنلاین همین موزیک

شما هم نظری ارسال کنید

نظر ها بسته شده اند